Wednesday, October 20, 2010

Главите Бухалки


Ми хрумна ми тази идея за персонажи преди доста време. Стават за комикс, или за анимация. Представям си, че са жители на друга планета. Може телата им да са механични и само главите с израстъци да са биологични. По този начин могат да се нагаждат на всякакви други тела -- не е задължително дори да са човешки. Може да са животински, или да са машинни. Превозни средства - коли, танкове и прочие.

Другият сценарий, който не е толкова реалистичен, е примерно да са първобитни членове на някакво племе, пак от друга планета. И да си ползват главите като бухалки по време на дебати, биейки се помежду си с тях, докато се карат. И може примерно като един главатар се запознава с друг, да си насочва главата към задника му, за да го помирише.

Друг по-съвременен вариант, който току що ми хрумна, е тези персонажи да са метафора за хора, които са лесно поддатливи на пропаганда. С всеки нов политически лозунг си сменят главата с нова и страстно се налагат един другиго с главите-бухалки. Хвърчат зъби и кръв... по време на митинг направо се замерят с главите си. Пък политиците може да са двуглави или триглави, да носят по няколко тимберици наведнъж. И прочие, сещате се.

Все тая, тва е старо.

No comments: