Sunday, December 8, 2013

Емоционални изражения: текстови vs. истински

Да се направи съпоставяне между емоционалните реакции в писмена форма и тези във вербална форма. Пример: Пешо и Курти си чатят. Виждаме екрана, както и лицата им. Пешо пише нещо, което дори не е смешно, а Курти пише ":DDDDDDD". Виждаме, че на лицето на Курти има съвсем лека усмивка и леко изсумтяване. После виждаме същата ситуация на живо: какво би станало ако текстовите емоции бяха истинските ни емоции? Пешо и Курти се срещат, Пешо казва същото посредствено нещо, а Курти се превива на земята от смях. Прочие, прави се такова съпоставяне с общуващи мъж и жена, свалки и т.н. Може да стане доста забавно, не?

No comments: