Sunday, December 8, 2013

Буквално следване на инструкции от eHow.com

Някой да се хване и буквално да следва инструкциите на eHow.com и да се проваля епично. "Буквално" означава без да се досеща за някакви очевидни междинии стъпки, които не са написани в инструкциите (защото са очевидни).

No comments: